Salzburg, Deutsches Museum - München - 23./24. maj 2008 - Repatice in kometi - AD Vega

3.
Astronomska ekskurzija: Salzburg, Deutsches Museum - München - 23./24. maj 2008 - Repatice in kometi - AD Vega

23 udeležencev - in še izjemen vodič, ter zanesljiv šofer


Nekaj slikic in filmčkov • Foucaultovo nihalo - Leta 1851 je izvedel poskus z velikim nihalom v Pantheonu v Parizu.

  * Po prvi razlagi o pomenu Foucaultovega nihala, gre za najpomembnejši in najpopolnejši dokaz za rotacijo Zemlje (vrtenje Zemlje okoli lastne osi). Že Foucault je pri poskusu s samó dvometrsko vrvjo ugotovil, da se smer gibanja uteži, pri tem ko je drsela tik nad tlemi, s časom spreminja. Ker na nihalo ne deluje nobena zunanja sila, je spremembo smeri gibanja možno pripisati samo vrtenju tal, torej Zemlje. Na ekvatorju se nihalna površina nihala ne vrti. Bolj kot se oddaljimo od ekvatorja, močnejši je zasuk, in znaša na Severnem in Južnem tečaju 360° na dan. Čas zasuka je možno določiti za posamezno točko na Zemlji, glede na njeno zemljepisno širino ? (od ekvatorja 90° proti severu in 90° proti jugu), po enačbi

  Pri tem znaša T', dolžino zvezdnega in ne Sončevega dne. Dolžina zvezdnega dne znaša 23 ur in 56 minut, solarnega pa 24 ur. Razlika nastane zaradi vračunanega premika po ekliptiki Zemlje okoli Sonca za približno 1° na dan (360°/365,25 dni) kar je približno 1°/dan pri solarnem dnevu. Najlažje si zasuk predstavljamo na Severnem tečaju, kjer se Zemlja pod nihalom preprosto odvrti, ne da bi nihalo spremenilo svoj položaj, razen zaradi zemeljske ekliptike, torej premika Zemlje okoli Sonca.
  * Po drugi razlagi Foucaultovega nihala deluje na nihajoče nihalo Coriolisova sila, in sicer na vseh zemljepisnih širinah, razen na ekvatorju. Coriolisova sila povzroči na severni zemeljski polobli odmik na desno in na južni zemeljski polobli odmik na levo. Torej se ravnina, iznad katere nihalo niha, zavrti okoli izhodiščne točke vrvi na stropu (oziroma skozi navpično premico med središčem kroga, ki ga riše nihalo na tleh in točko, kjer je vrv obešena), enkrat na dan. Pri tem znaša
  kotna hitrost wv = wE sin j,
  če je j ponovno zemljepisna širina točke obešenja.
  Kljub temu, da se nihalo imenuje po Foucaultu, ga je iznašel italijanski (firenški) matematik in fizik Vincenzo Viviani (1622-1703) že leta 1661. Viviani, ki je leta 1639 postal sodelavec Galilea Galileija, je o njem napisal tudi prvi življenjepis. Leta 1666 je postal dvorni matematik velikega vojvode Ferdinanda II..
  URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_nihalo


 • Foucaultovo nihalo - model • geostacionarni satelit -


  Munchen_Salzburg_23_24_2008
  Načrt (Deutsches Museum - München ) muzeja v slovenščini - neverjetno pozitivno presenečenje.

  Munchen_Salzburg_23_24_2008
  Načrt muzeja v slovenščini - neverjetno pozitivno presenečenje. Kaj takega se še ni zgodilo v zgodovini Slovencev. Kamor koli greš (London, Dunaj, Zagreb, Beograd, Pariz, ... nikjer ni prospektov v slovenščini ... )


  Deutsches Museum - München


  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008

  Munchen_Salzburg_23_24_2008


  Slikal in sestavil: Zorko Vičar
  Ljubljana, 27. maj 2008

  E-MAIL: zorko.vicar@guest.arnes.si

  Nazaj na domačo stran.