Risanje vetrovne rože (Wind rose) - 12 ali 16 smeri

Ni kaj prida - a možnosti interaktivnega risanja vetrovnih rož (preko interneta) takorekoč ni!!!

Vnesi: hitrost vetra [m/s] in smer [0-360°] loči jih s '|', recimo: 8.2|314
Izrisano rožo lahko kopirate v poljuben urejevalnik slik in jo shranite.
desno zgoraj
desno spodaj
Ime vetrovne rože:

Legenda:
[barvna roža | sivo-črna roža ]
Faktor raztezka roze:
Utez_hit= | Utez_smer=
Vpiši ali izberi znak, ki razmejuje kolone

Vnesi_copy: hitrost[m/s] |smer [0-360°]|

Smeri neba:
sever= vzhod=
jug= zahod=
Pojasnila:
- Utez_hit, Utez_smer sta različni od 1, če podatki niso podani v osnovnih enotah (m/s, ločne stopinje),
* recimo da imaš hitros v km/h, je Utez_hit = 0.2778,
* če imas smer podano na 32 smeri, je Utez_smer = 11.25, za 36 smeri pa 10,

- v polju za podatke mora biti zadnja vrstica polna s podatkoma (ne sme biti prazne, ne sme se končati z enter ali "\r\n", ker jo program razume kot smer in hitrost z vrednostima 0)
Max_hit_vetra (DA | NE)

Kaj razberemo iz vetrovne rože?

Iz vetrovne rože razberemo porazdelitev vetra na dani lokaciji - iz katere smeri pihajo vetrovi, njihov delež in hitrostne razrede. Iz zgornje rože razberemo, da je za dotični kraj in obdobje značilen severni veter (piha iz severa), in da so močnejši vetrovi (v > 5m/s), poleg severne smeri, značilni tudi za jugozahod (jugozahodnik) in delno za severovzhod (severovzhodnik). Roža je bolj verodostojna, če je gostota meritev večja. Pomembne so tudi razlike glede na letni čas in tudi glede na del dneva (zjutraj, dopoldan, popoldan, zvečer, ...). Velik vpliv na hitrost in smer vetra imajo: geografska lega - lokacija, relief, višina, ... Veter je pomembna klimatološka spremenljivka, pomemben je tako za promet, gradbeništvo in kmetijstvo, hkrati pa je veter nepogrešljiv pri oceni širjenja polutantov iz in v določen kraj.

Wind rose
A wind rose is a graphic tool used by meteorologists to give a succinct view of how wind speed and direction are typically distributed at a particular location.

Aplikacijo priredil: Zorko Vičar
oktober 2008

Nazaja na začetek.