Interaktivno risanje GRAFOV preko interneta

Interactive graphs
Upam, da vam bo v korist!!!

Vnesi: kolone s podatki, loči jih recimo s '|', primer: 8.2|31 ... do 6 kolon
Izrisan graf lahko kopirate v poljuben urejevalnik slik in ga shranite.
desno zgoraj
desno spodaj
Tekst na grafu lega_x lega_y

Ime grafa:

ime_X_os:
ime_Y_os:
Velikost_X= | Velikost_Y=
|imena kolon leg_x leg_y
|izpis vred Ozadje (HOR | VER)
Barva zgoraj mag
Barva spodaj mag
|debe_crt | deb_stol | vel_mark |
Vpiši ali izberi znak, ki razmejuje kolone

desno zgoraj
desno spodaj
Tip grafa izbereš pod podatki!!!!!
Vnesi_copy podatke (do 6 kolon):
podatek_1 | podatek_2 (glej formate spodaj)


Utez_kolona_1= | Utez_kolona_2=desno zgoraj
desno spodaj

Pojasnila:
- Utez_kolona_1, Utez_kolona_2 sta različni od 1, če bi podatke v prvih dveh kolonah radi množili z določenim faktorjem.
- v polju za podatke mora biti zadnja vrstica polna s podatkoma (ne sme biti prazne, ne sme se končati z enter ali "\r\n", ker jo program razume kot smer in hitrost z vrednostima 0)
Maksimalna vrednost (DA | NE - ta opcija še ni vključena)
Tip grafa:
 1. - lin_regresija_trend_xy .-
  - kvadratna_regresija_xy-
  - kubna_regresija_xy .....- 2. - ozadje
  Risanje zgolj funcij f($x) (!!!!)
  fun_1
  x_meja1 L, D
  fun_2
  x_meja2 L, D
  Funkcije:
  exp($x), x na 5 = pow($x,5), ... več v okvirju


  spodnjih tipov se ni ...

desno zgoraj
desno spodaj


Posebna aplikacija za risanje vetrovnih rož!!!a) Interaktivni_GIS_SLO

b) GIS_2_genealogija

Kaj razberemo iz grafov?
Razberemo povezave, odvisnosti med različnimi količinami, potek nekega pojava, količine (več količin: statistične, fizikalne, ekonomske, ..., spremenljivke, itn) glede na čas, kraj, skupino, ..., glede na poljuben atribut.

Teoríja gráfov je veja matematike in računalništva, ki raziskuje lastnosti grafov. Graf je najpreprosteje rečeno množica objektov, reči, ki se imenujejo točke (vozlišča, vozli) in so povezane s povezavami (robovi, vejami).

Interactive graph
A graphic (such as a chart or diagram) depicting the relationship between two or more variables used, for instance, in visualising scientific data.
Graph (mathematics), is a set of objects called vertices, nodes, or points, some of which may be connected by links variously called edges, lines, or arcs.
In computer science, a graph is a kind of data structure, specifically an abstract data type (ADT), that consists of a set of nodes (also called vertices) and a set of edges that establish relationships (connections) between the nodes. Graph, an abstract data type representing relationships or connections.

Aplikacijo priredil: Zorko Vičar
oktober 2008

NEKATERI PRIMERI VHODNIH PODATKOV ZA RAZLIČNE TIPE GRAFOV:

Nazaja na začetek.