ASTRONOMSKI KROŽEK Gimnazije Šentvid, vaje PHP

PHP vaje


 1. Zemljevid in tocke 1 (rabis earth_620.jpg in vol.txt)
 2. Zemljevid in tocke 2 (rabis earth_620.jpg in vol.txt)
 3. Zemljevid in tocke 3 (rabis earth_620.jpg in vol.txt)
 4. Zemljevid in tocke 4 (rabis amp_podlaga4_2_1350_956.jpg in vol.txt)

 5. !!!! Zemljevid in tocke 7 (rabis amp_podlaga4_2_1350_956.jpg) se ena verzija zgornje (TA JE NAJENOSTAVNEJSA)
 6. Zemljevid in tocke 08 (rabis amp_podlaga2_1350_956.jpg) #imagepng ($slika_prazna,"",80); dela z -- imagejpeg($slika_prazna,"",80); ne dela za - imagepng ($slika_prazna,"",80); [tezave s fonti - pot=?]
 7. Zemljevid in tocke 10 (rabis amp_podlaga2_1350_956.jpg, krog, trikotnik, strinf)
 8. Zemljevid in tocke 11 (rabis amp_podlaga2_1350_956.jpg, krog, trikotnik, strinf, opacity - transparentnost)

 9. bere_sliko11.php (bere r vrednosti slike 'amp_podlaga4_2_1350_956r.jpg' in izpise matriko v brskljalni, shrani ... save as txt)
 10. iz_txt_v_r_sliko3.php (iz datotek bere_sliko11_.txt (naredimo je rcimo s bere_sliko11.php), spet narise sliko !!!!)
 11. Slo_gis_01
 12. textarea_php3.php (bere sliko, didakticno zanimiv php, spodaj je samo razsiritev te opcije na okvirja[e])
 13. Branje_slik_01
 14. ???
 15. vaja_link_varia_php1.php !!!!! ?&
 16. Kraji in animirana radarska slika.
 17. ...

  JPGRAPH - vse knjiznice so kopirane lokalno: jpgraph.php , jpgraph_bar.php , jpgraph_canvas.php , jpgraph_canvtools.php , jpgraph_error.php , jpgraph_gantt.php , jpgraph_gradient.php , jpgraph_line.php , jpgraph_log.php , jpgraph_pie.php , jpgraph_pie3d.php , jpgraph_plotmark.inc , jpgraph_radar.php , jpgraph_regstat.php , jpgraph_scatter.php , jpgraph_stock.php.
  - knjiznice so vkljucene direktno: include ("jpgraph.php"); include ("jpgraph_canvas.php");
 18. grafxy1.php (preprost php graf) jpgraph knjižnica
 19. napis na kanvas - pravokotnik in stirje napisi
 20. canvas_napisx.php canvas_napisx.php ($t->SetFont(FF_FONT1,FS_NORMAL,60);)
 21. canvas_graph2.php (napis na polju - kanvasu, lahko tudi polarni grafi)
 22. Vetrovna roza ( $g = new CanvasGraph(600,600); // *** brez auto ukaza $g = new CanvasGraph(600,600,'auto'); prav je $g = new CanvasGraph(600,600); ) ,
 23. grafi interaktivno
 24. primeri grafof, klik in izrise se graf in spodaj koda - popravi kodo - brez auto pri $graph = new Graph(450,300,"auto"); --- prav $graph = new Graph(450,300);
 25. linearna_regres.php (klicanje podprograma)
 26. linearna_regres2.php (klicanje podprograma - bolje)
 27. slika fraktala
 28. li_reg_x2.php (?)
 29. http://www1.sdu.dk/jpgraph/doc/manual/8canvas.html
 30. http://www1.sdu.dk/jpgraph/doc/manual/index.html
 31. http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-bayes2/
 32. http://www.aditus.nu/jpgraph/features_gallery.php - tudi canvas (ki je za placat)
 33. kvadratna regresija je dodana k linearni ## - y = ax^2 + bx +c - osnovna enacba
 34. enako kot prej, a dodana se KORELACIJA - R
 35. GRAF - minutni podatki iz amp, 48 ur, kako samo ure ..., AMP_T2m_z.php
 36. vaja_graf_linki_zv3.php (interaktivni graf z linki na recimo na označevalcih, ...)