Zahod Sonca 27. julija 2009
čas [s]: | |višina

  • Foto: Zorko Vičar
    Zahoda Sonca v "morje" iz Lošinja (Televrin, Sv. Mikula 558 m nv), 27.7.2008. "Popačitev" Sonca zaradi refrakcije (loma svetlobe) v atmosferi je izrazita.
  • Kontakt: zorko.vicar@guest.arnes.si